Zobrazit mobilní navigaci

Pojistné produkty

Všechny pojistné produkty můžete využívat jak v rámci financování, tak i zcela samostatně. Výjimkou jsou některé zvýhodněné akční nabídky připravené s podporou společnosti Mercedes-Benz Česká republika, které lze využít pouze v rámci financování vozidla.

Samozřejmostí je možnost individuálního nastavení pojistných produktů přesně podle Vašich potřeb včetně započítání Vašeho dosavadního bezeškodného proběhu.

Na jednotlivých záložkách najdete orientační přehled dostupných produktů i s vysvětlením, co od jednotlivých služeb můžete očekávat a jaké výhody získáte.

Osobní vozy / Povinné ručení

Povinné ručení (POV) je Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a podle zákona 168/1999 Sb. jej musí uzavřít každý vlastník motorového vozidla. Uzavření POV prostřednictvím MBFS pro Vás představuje odstranění veškeré administrativy, platbu v měsíčních splátkách a neměnnost pojistné sazby po celou dobu trvání leasingové nebo úvěrové smlouvy.

Povinné ručení Allianz
VPP  
UNIQA
VPP  
Kooperativa
VPP  
Servisní
pojišťovna

VPP  
Zohlednění bonusu za bezeškodný průběh
Speciální benefity spojené s POV
Limity v Kč
35/35
50/50
100/100
150/150
200/200
50/60
70 / 70
100 / 100
Možnost pojištění v EUR
Limity v EUR
2/2
5/5
2,7 / 2,7
Územní platnost  

Zobrazit schované položky:

Upozornění: Informace uvedené u jednotlivých produktů a služeb jsou pouze orientační a nenahrazují smluvní ujednání a/nebo ustanovení ve Všeobecných podmínkách platných v době uzavření dané pojistné smlouvy.

Další pojištění