Zobrazit mobilní navigaci

Pojistné produkty

Všechny pojistné produkty můžete využívat jak v rámci financování, tak i zcela samostatně. Výjimkou jsou některé zvýhodněné akční nabídky připravené s podporou společnosti Mercedes-Benz Česká republika, které lze využít pouze v rámci financování vozidla.

Samozřejmostí je možnost individuálního nastavení pojistných produktů přesně podle Vašich potřeb včetně započítání Vašeho dosavadního bezeškodného proběhu.

Na jednotlivých záložkách najdete orientační přehled dostupných produktů i s vysvětlením, co od jednotlivých služeb můžete očekávat a jaké výhody získáte.

Dodávky / Doplňkové pojištění

Doplňkové pojištění Allianz
VPP  
UNIQA
VPP  
Kooperativa
VPP  
Generali
ČP

VPP  
Servisní
pojišťovna

VPP  
Pojištění skel
Pojištění zavazadel
Náhradní vozidlo
Úrazové pojištění osob ve vozidle
Pojištění právní ochrany
Možnost pojištění v EUR

Zobrazit schované položky:

Upozornění: Informace uvedené u jednotlivých produktů a služeb jsou pouze orientační a nenahrazují smluvní ujednání a/nebo ustanovení ve Všeobecných podmínkách platných v době uzavření dané pojistné smlouvy.

Další pojištění