Zobrazit mobilní navigaci

Pojistné produkty

Všechny pojistné produkty můžete využívat jak v rámci financování, tak i zcela samostatně. Výjimkou jsou některé zvýhodněné akční nabídky připravené s podporou společnosti Mercedes-Benz Česká republika, které lze využít pouze v rámci financování vozidla.

Samozřejmostí je možnost individuálního nastavení pojistných produktů přesně podle Vašich potřeb včetně započítání Vašeho dosavadního bezeškodného proběhu.

Na jednotlivých záložkách najdete orientační přehled dostupných produktů i s vysvětlením, co od jednotlivých služeb můžete očekávat a jaké výhody získáte.

Dodávky / Asistence

Asistenční služby zajišťují pomoc řidiči a posádce vozu v případě poruchy, havárie nebo jiných nesnází, které mohou během cesty vzniknout. Řada služeb je sjednána automaticky již při uzavření POV, HAV resp. POV+HAV, samozřejmě je možné sjednat rozšíření asistenčních služeb formou doplňkového pojištění.

Asistence Allianz
VPP  
UNIQA
VPP  
Kooperativa
VPP  
Generali
ČP

VPP  
Servisní
pojišťovna

VPP  
Základní asistence
Rozšířená asistence

Zobrazit schované položky:

Upozornění: Informace uvedené u jednotlivých produktů a služeb jsou pouze orientační a nenahrazují smluvní ujednání a/nebo ustanovení ve Všeobecných podmínkách platných v době uzavření dané pojistné smlouvy.

Další pojištění