Zobrazit mobilní navigaci

Pojistné produkty

Všechny pojistné produkty můžete využívat jak v rámci financování, tak i zcela samostatně. Výjimkou jsou některé zvýhodněné akční nabídky připravené s podporou společnosti Mercedes-Benz Česká republika, které lze využít pouze v rámci financování vozidla.

Samozřejmostí je možnost individuálního nastavení pojistných produktů přesně podle Vašich potřeb včetně započítání Vašeho dosavadního bezeškodného proběhu.

Na jednotlivých záložkách najdete orientační přehled dostupných produktů i s vysvětlením, co od jednotlivých služeb můžete očekávat a jaké výhody získáte.

Nákladní vozy a autobusy / Povinné ručení

Povinné ručení (POV) je Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a podle zákona 168/1999 Sb. jej musí uzavřít každý vlastník motorového vozidla. Uzavření POV prostřednictvím MBFS pro Vás představuje odstranění veškeré administrativy, platbu v měsíčních splátkách a neměnnost pojistné sazby po celou dobu trvání leasingové nebo úvěrové smlouvy.

Povinné ručení Allianz
VPP  
UNIQA
VPP  
Kooperativa
VPP  
Generali
ČP

VPP  
Servisní
pojišťovna

VPP  
Zohlednění bonusu za bezeškodný průběh
Speciální benefity spojené s POV
Limity v Kč
35/35
50/50
100/100
150/150
200/200
50/60
70/70
100/100
50/50
100/100
Možnost pojištění v EUR
Limity v EUR
2/2
5/5
2,7 / 2,7
4 / 4
 
Územní platnost  

Zobrazit schované položky:

Upozornění: Informace uvedené u jednotlivých produktů a služeb jsou pouze orientační a nenahrazují smluvní ujednání a/nebo ustanovení ve Všeobecných podmínkách platných v době uzavření dané pojistné smlouvy.

Další pojištění