Zobrazit mobilní navigaci

Pojistné produkty

Všechny pojistné produkty můžete využívat jak v rámci financování, tak i zcela samostatně. Výjimkou jsou některé zvýhodněné akční nabídky připravené s podporou společnosti Mercedes-Benz Česká republika, které lze využít pouze v rámci financování vozidla.

Samozřejmostí je možnost individuálního nastavení pojistných produktů přesně podle Vašich potřeb včetně započítání Vašeho dosavadního bezeškodného proběhu.

Na jednotlivých záložkách najdete orientační přehled dostupných produktů i s vysvětlením, co od jednotlivých služeb můžete očekávat a jaké výhody získáte.

Dodávky / Havarijní pojištění

Havarijní pojištění (HAV) kryje škody související s poškozením či zničením vozidla v důsledku havárie, vandalismu nebo živelní události, a také rizika jeho odcizení.  V případě, že je HAV uzavřeno v rámci leasingové nebo úvěrové smlouvy, je pojistné po celou dobu trvání smlouvy fixní, nenesete tedy žádné riziko jeho zvýšení. Navíc je rozloženo do měsíčních splátek a Vy nebudete zatěžováni administrativou ani jednorázovými ročními platbami. 

Havarijní pojištění (HAV) Allianz
VPP  
UNIQA
VPP  
Kooperativa
VPP  
Generali
ČP

VPP  
Servisní
pojišťovna

VPP  
Spoluúčast 1 %
Spoluúčast 5 %
Spoluúčast 10 %
Zohlednění bonusu za bezeškodný průběh
Speciální benefity spojené s HAV
Pojištění pracovního stroje
Domovský servis  
Možnost pojištění v EUR
Krytí rizik Allianz UNIQA Kooperativa Generali
ČP
Servisní
pojišťovna
Vandalismus
Havárie
Odcizení
Živel
Poškození zvířetem při střetu
Poškození zaparkovaného vozidla zvířetem
Územní platnost  

Zobrazit schované položky:

Upozornění: Informace uvedené u jednotlivých produktů a služeb jsou pouze orientační a nenahrazují smluvní ujednání a/nebo ustanovení ve Všeobecných podmínkách platných v době uzavření dané pojistné smlouvy.

Další pojištění