Zobrazit mobilní navigaci

Důvěra znamená hodně.
Dobrá zkušenost
je ale víc.

Infolinka recepce: tel.: 271 077 601 / 271 077 666
e-mail: infocz@daimler.com
Zákaznický portál: online.mbfs.cz

Mercedes-Benz Financial Services Česká republika s.r.o.
Daimlerova 2
149 45 Praha 4 – Chodov

IČ: 63997240
DIČ: CZ63997240

Kalkulace pojištění

Kontaktní údaje pro hlášení pojistných událostí:

  Alianz UNIQA Kooperativa Generali Česká pojišťovna Servisní pojišťovna
Call centrum 241 170 000 488 125 125 957 105 105

241 114 114

Pro vozidla nad 3,5 t:  221 586 834

800 149 235
Provozní doba

Po-Pá 8:00 – 20:00
So-Ne 9:00 – 18:00

Po-Pá 8:00 – 18:00

Po-Pá 8:00 – 20:00
So-Ne 9:00 – 17:00

Po-Pá 7:00 – 19:00

Po-Pá 8:00 – 18:00

On-line hlášení škod Odkaz Odkaz Odkaz Odkaz Odkaz

 

Často kladené dotazy

Důležité upozornění k situaci na Ukrajině

V souvislosti s vyhlášením válečného stavu na Ukrajině bychom Vás rádi upozornili, že v souladu se Všeobecnými pojistnými podmínkami nemohou pojišťovny krýt škody vzniklé v důsledku válečných událostí. 

 V případě havarijního pojištění sjednaného u Generali Česká pojišťovna je Ukrajina standardně z územní platnosti vyloučena (platí také pro Rusko, Bělorusko a Moldavsko), pokud není jako doplňkové pojištění sjednáno rozšíření územní platnosti.

Aktuální vývoj na Ukrajině může ovlivnit také rozsah a kvalitu poskytovaných asistenčních služeb pro pojištění vozidel.

Společnost Mercedes-Benz Financial Services vyjadřuje nad touto situací hlubokou lítost a zároveň plnou solidaritu se všemi, kdo jsou současnými událostmi jakkoliv zasaženi.

Jak mám postupovat při vzniku pojistné události?

V případě vzniku pojistné události se v první řadě obraťte na příslušnou pojišťovnu, u které je pojistná smlouva sjednána, a to buď telefonicky, nebo prostřednictvím on-line formuláře.

Pokud vzniklá škoda pravděpodobně přesahuje 100 000 Kč nebo došlo ke zranění nebo byl poškozen majetek třetích stran, je nezbytné přivolat Policii České republiky, případně policii cizího státu, pokud škoda vznikla na území cizího státu.

Pokud vzniklá škoda převyšuje částku 20 000 Kč a vozidlo je financováno MBFS, je třeba událost oznámit také MBFS.

Nezapomeňte v případě dopravní nehody vyplnit formulář „Záznam o dopravní nehodě“ Doporučujeme mít jej vždy ve vozidle. Pokud jej nemáte můžete si jej stáhnout a vytisknout zde.

Musí být financované vozidlo pojištěno?

Ano, každé vozidlo, které je předmětem leasingu nebo úvěru musí být havarijně pojištěno a musí mít uzavřeno pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla (povinné ručení). Pojištění může uzavřít zákazník nebo MBFS.

Mohu si sjednat pojištění u jakékoliv pojišťovny v ČR?

Pojištění je u MBFS součástí leasingové nebo úvěrové smlouvy. Máte-li zájem o služby některé jiné pojišťovny, musíte mít písemný souhlas MBFS. Pojištění ale vždy doporučujeme uzavřít s některou ze smluvních pojišťoven MBFS, protože pouze tak můžeme garantovat bezproblémové vyřizování pojistných událostí a samozřejmě nabídnout výhodnější pojistné podmínky.

Jak je to s povinným ručením při ukončení smlouvy?

Povinné ručení (pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla) uzavřené prostřednictvím MBFS  se ukončuje k datu, kdy nastává ukončení smlouvy o úvěru resp. o finančním leasingu.

Musím havarijní pojištění znovu uzavírat, když skončí leasingová nebo úvěrová smlouva?

Pokud je havarijní pojištění uzavřeno prostřednictvím MBFS, jeho platnost končí ve stejný den, jako leasingová nebo úvěrová smlouva. Jestliže tedy chcete mít Vaše vozidlo pojištěné i nadále, doporučujeme uzavřít nové havarijní pojištění tak, aby pojistná smlouva začala platit v den, kdy bude končit leasingová nebo úvěrová smlouva.

Před ukončením smlouvy proto od MBFS s dostatečným předstihem obdržíte nabídku nové pojistné smlouvy, kterou stačí pouze potvrdit (e-mailem nebo poštou) a tím je nová smlouva sjednána.

Co když auto nabourám nebo bude jinak poškozeno, budu muset škodu zaplatit?

Nikoliv. Každé auto na leasing nebo úvěr musí být havarijně pojištěno. Pokud jste tedy viníkem nehody, vzniklou škodu uhradí pojišťovna z Vaší havarijní pojistky (kromě spoluúčasti, kterou se na škodě podílíte Vy). Pokud jste nehodu nezpůsobil, je celá škoda hrazena z pojištění (povinného ručení) toho účastníka nehody, jehož zaviněním škoda vznikla.

Co se stane v případě krádeže vozidla nebo když bude vozidlo po nehodě neopravitelné (totální škoda)? Jak proběhne vyrovnání mezi mnou a MBFS?

V takovém případě musí dojít k likvidaci škody v rámci havarijního pojištění nebo povinného ručení podle stejného postupu, jako u kterékoliv jiné pojistné události. Pokud je auto zcela zničeno nebo ukradeno, zaniká tím předmět financování a leasingová nebo úvěrová smlouva musí být předčasně ukončena. Pojistné plnění je pak použito na úhradu Vašich závazků vůči MBFS. Do doby, než je šetření případu Policií ukončeno (respektive odloženo), což trvá zpravidla 1-2 měsíce, je ale smlouva stále v platnosti a tedy trvá Vaše povinnost platit splátky.